Indemnizatia pentru concediu medical md


Se calculeaza indemnizatia propriu- zisa inmultind media zilnica de la pct. Pentru codul 14 - Neoplazii, SIDA procentul este 100%. Calculator pentru indemnizatia lunara de concediu crestere copil ( concediu ingrijire copil) in functie de salariul tau. § în cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi ( soţia care anterior a lucrat) 7) În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, nu are realizat venit asigurat la nicio unitate din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, baza. La cererea pentru obținerea indemnizației de maternitate se anexează următoarele acte, original și copie: Certificat privind concediul medical, care este prezentat angajatorului.
Actualizat dupa legea nr. Mar 08, · Evident, pentru perioada in care salariata a beneficiat de concediu pentru cresterea copilului, vom lua in calcul sumele ce reprezinta indemnizatiile de CCC si numarul de zile lucratoare din luna. A) certificatul de concediu medical ( în original) ; b) buletinul de identitate ( în original şi în copie). Indemnizația de maternitate se stabilește de organele teritoriale de asigurări sociale. Indemnizatia pentru concediu medical md. Certificatul de concediu medical, în original; buletinul de identitate al femeii asigurate, în original şi în copie;. Baza respectivă de calcul se folosește pentru a calcula indemnizația de maternitate pentru 126 de zile de concediu medical. Conform calculelor făcute cu specialistul de la CNAS o femeie a cărui salariu mediu este de 4000 de lei, ar trebui să primească o indemnizație de maternitate în jur de 16. Indemnizatia lunara este de 85% din baza de calcul si este acordata in baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie, respectiv si a certificatului pentru persoanele cu. Precum şi în cazul lichidării unităţii în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului se menţine şi după. Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, iar în cazul copilului care suferă de maladie oncologică şi al copilului cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente – pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani se acordă în bază de certificat de concediu medical, eliberat în condiţiile legislaţiei în vigoare. Pentru a beneficia de acest tip de prestaţie este necesar de a prezenta următorul pachet de documente: § în cazul femeilor asigurate. Refuzul salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru motive de sănătate, conform certificatului medical;. Calcul indemnizatie crestere copil. Se va calcula media zilnica pentru indemnizatia de concediu medical la fel ca atunci cand salariata ar fi obtinut salariu in loc de indemnizatia de CCC. Acest certificat îl.
Pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a desfăşurat activitate de muncă se plăteşte salariul, dar nu indemnizaţia. III cu numarul de zile lucratoare din perioada de concediu medical, la care se aplica procentul stabilit pentru tipul de concediu.


Edem masaj superioare pleoapelor